Skip to content


På väg till…

Sommarsemestrarna är slut och för de flesta av oss har vardagen infunnit sig igen. Precis som efter jul- och nyårshelgerna känner sig nu många motiverade till att ändra sina levnadsvanor och hitta vägen till ett hälsosammare liv. Intresset för olika dieter är ständigt växande. Och det är inte en eller två olika dieter som vi kan läsa och höra om, utan utbudet av dieter som förespråkas är förvirrande stort!

Huvudsyftet med olika dieter är i princip alltid viktnedgång. Den kanske största risken med diverse dieter är att de inte alltid tar hänsyn till hälsan i helhet. Huvudsaken är att kilona rasar. Mycket riktigt leder de flesta dieter till viktnedgång (åtminstone kortsiktigt) och personer med övervikt som lyckas gå ner i vikt har mycket riktigt många hälsovinster med viktnedgång. Men frågan är hur resten av kroppen påverkas om viktnedgången har uppnåtts med hjälp av en diet?

Att bara ha fokus på vikten kan leda till att andra viktiga hälsofaktorer får stryka på foten. Det är fullt möjligt att en person har en hälsosam vikt men får han eller hon i sig tillräckligt med exempelvis kalium som reglerar många viktiga funktioner i kroppen? Totalt  har vi över 30 olika näringsämnen som vi regelbundet måste förse våra kroppar med via kosten. I det stora hela kan man säga att ju fler livsmedelsgrupper som utesluts ur kosten, desto större är risken att vi missar att få i oss av något eller några av alla dessa näringsämnen. Kortsiktigt kanske man inte kan se några nackdelar med en viss diet men vilka är långtidseffekterna?

Ta vara på motivationen till att hitta vägen till ett hälsosammare liv men se gärna hälsan ur ett bredare perspektiv än bara vikten. Låt dig inspireras av diverse kosttips men tappa inte variationen och balasens i kosten.  Och det kanske viktigaste av allt: Eftersträva att hitta en balanserad väg som i praktiken och i vardagen fungerar för just dig och din familj – en väg som håller i det långa loppet och ger kontinuitet. Hitta en väg med kostvanor som du kan tänka dig att leva med inte bara i två dagar, två veckor eller två månader, utan en väg med balanserade kostvanor som du kan tänka dig att leva och trivas med i två år och resen av ditt liv…

Skriv ut


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.

*