Skip to content


Nyckeln till hälsa?

Har ni klurat på hur många meter tarm som ryms i våra tarmar? Om vi räkna ihop både tunntarmen och tjocktarmen så är svaret 6-7 meter. Det är nästan lika mycket som kortsidan på en tennisplan…

Något som är än mer fascinerande är hur insidan av tarmen ser ut. För att ytan på tunntarmens insida ska bli så stor som möjligt så är innerväggen otroligt veckad. Den är inte alls lika slät som insidan på en cykelslang, utan från början till slut så veckar sig tunntarmens innervägg. Om man skulle stryka ut hela ytan på tunntarmens innervägg så skulle vi få en yta på ca 300 kvadratmeter, ungefär samma som ytan på 1,5 tennisplan! Och allt detta ryms i varje vuxen persons mage!

Tarmens främsta uppgift är att ta upp vätska och näringsämnen som finns i mat och dryck. Men tarmen utgör även en boplats för en hel bakterieflora. Denna bakterieflora har vi mycket nytta av. Bl.a. producerar vissa av bakterierna vitaminerna B1 och B2 som vi läst om tidigare.

Hur mycket bakteieflora har vi i vår tarm? Som nyfödda har vi inte en enda bakterie i vår tarm, men successivt är det fler och fler bakterier som bosätter sig där och från och med ca 2 års ålder har fler än 1000 olika sorters bakterier bosatt sig i varje individs tarm. Hos en vuxen människa utgör den totala vikten av hela bakteriefloran ungefär 1 kg!

Det forskas mycket kring samspelet mellan vår kropp och våra “hyresgäster” i form av tarmbakterier. Mycket tyder på att tarmfloran kan ha stor betydelse för vår hälsa. Tarmfloran påverkar inte bara hur våra tarmar mår, utan den kanske även kan påverka immunförsvaret och olika organ och vävnader som ligger en bit ifrån tarmen som t.ex. levern och till och med hjärnan. Med olika levnadsvanor och matvanor kan vi själva påverka tarmfloran och därmed vår hälsa, men än är det för tidigt att säga exakt hur. Kanske har havre, korn, frukt och bär gynnsam effekt på tarmfloran?

Mycket är fortfarande outforskat kring det mysterium som våra tarmar utgör. Nyligen samlades flera forskare och experter inom ämnet till en konferens under rubriken “Tarmens bakterier – nyckeln till vår hälsa?”. Kan det vara just så att våra små “hyresgäster” i tarmen kan utgöra en nyckel till dörren som leder till god hälsa? Det får framtiden utvisa.

Något som ligger i den nära framtiden är sommaren! Om du ägnar någon av sommardagarna åt tennisspel så kan du roa dig med vetskapen att längden på vår tarm motsvarar nästan kortsidan på tennisplanen, och ytan på tunntarmens innervägg motsvarar imponerande ytan av 1,5 tennisplan!

Skriv ut


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.

*