Bolagsverket

by Familyfood | 2007-10-01 14:38

Man har ju hört begreppet byråkratisverige, eller hur? Nu fick det ordet en verklig innebörd för oss. Vi surfar runt och hittar blanketter och ansöker både hit och dit för att få namnet skyddat och registrerat. Svar får vi så småningom och en tät diskussion uppstår huruvida namnet ska vara Familyfood Habo, HB eller Familyfood, Habo, HB. Ser ni någon skillnad? Jo, ett helt kommatecken! Ja, ja varför bekymra sig? Det tog ju bara tre månader, men nu är det fast i alla fall!

Source URL: https://familyfood.se/2007/10/01/bolagsverket/